Bjelke

Drager

Bjelker og dragere

Rennebu-Bjelken er spesielt godt egnet ved spenn over 8 meter. Bjelkene er vakre å se på, og bidrar til refleksjon. Vår patenterte tann-bjelkekonstruksjon gjør det mulig å benytte mindre og slankere materialer i bærekonstruksjonen, noe som betyr lav vekt, materialbesparelser og mindre kostnader på fundamentering. Bjelkene våre blir prefabrikkert i forspent utførelse, gjerne bygd opp av sideveis lameller, noe som betyr at bjelken kan settes på plass i seksjoner, og monteringen går derfor raskt. Vi stiller gjerne med egne montører.

Våre lengste produserte bjelker så langt er 6 tanndragere som fungerer som bæring i ei trebru på 26,5m over Skjenaldelva for Orkland Kommune dimensjonert for brøytetraktor på 10tonn og snølast. Vi har levert tannbjelker til restaureringsarbeider ved Akershus Festning, og levert og montert brubjelker på 23 meter dimensjonert for 60-tonns vogntog og akseltrykk på 16-tonn etter standarden Normaler for landbruksveier. Rennebubjelken har levert og montert takelementer til Spitsbergseter kurs og konferansesenter i Rondane.