RENNEBU-BJELKEN AS
- trebruprodusenten fra Trøndelag

Fordeler med Rennebu-Bjelken AS sine trebruer:

Patentert produkt basert på forspent tannbjelke  *  Høy bæreevne og lav egenvekt

Fornybare miljøvennlige produkter i produksjon  *  Gunstig CO2 regnskap med bruk av tre

Fokus på god estetikk  *  Kort leverings- og monteringstid  *  Kan leveres over alt  *  Lang levetid

Vi i Rennebu-Bjelken AS har levert over 60 tursti- og veibruer, gang- og sykkelbruer og skogsbilveibruer.

Kontaktskjema