VELKOMMEN TIL
RENNEBU-BJELKEN

Trebroprodusenten fra Trøndelag

Rennebu-Bjelken AS ble etablert i 2009, og er et resultat av samarbeid mellom sivilingeniør Arne Vaslag og Rennebu Sag og Trekultur. Bedriften har lokaler på Berkåk i Rennebu kommune.

Tannbjelken

Tannbjelken, som er grunnsteinen i mange av våre produkter, er basert på gamle håndverkstradisjoner der to trebjelker med utskårne tenner blir forspent mot hverandre.

Med dagens teknologi og hjelpemidler kan forspenningen utføres i mer kontrollerte former der en kan beregne bjelkenes bæreevne. Beregningene blir gjort av vår egenutviklede programvare og tennene blir deretter skåret ut av en datastyrt fres. Forspenning og testing av bæreevne blir gjort i en hydraulisk pressbenk.

- GAMLE TRADISJONER, NY TEKNOLOGI -