Gang- og sykkelbru Orkland

- Vår lengste produserte bjelke så langt.

Bjelkebro Orkland

Trebrua i Orkland er vår lengste produserte bjelke så langt. Det er 6 tanndragere som fungerer som bæring i ei trebru over Skjenaldelva i Orkland Kommune. Brua er ei 26,5 meter lang gang- og sykkelvegbru dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn og snølast. Den har 3 meter kjørebredde.

Den nye gang- og sykkelvegen går fra Glimt stadion over Skjenaldelva til Grønøra vest og kobler seg på Havneveien litt før Grønørbrua og skal sikre at skoleelevene fra Råbygda får en tryggere skolevei til ungdomsskolen på Orkanger.

Fakta:

  • Lengde: 26,5 meter
  • Kjørebredde: 3 meter
  • 6 tanndragere
  • Dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn og snølast