Klimagassberegninger av vegbruer i forskjellige materialer

- En bacheloroppgave fra NTNU

En bærekraftig fremtid er viktig for å kunne ta vare på verden for de neste generasjonene. For å hjelpe til med dette vil bærekraftig tenking som drivkraft for byggebransjen være avgjørende.

Les mer om dette i bacheloroppgaven skrevet av to NTNU-studenter i ingeniørfag hvor klimagassberegninger av vegbruer i forskjellige materialer er belyst gjennom livsløpsanalyser.

Det er gjort et klimagassregnskap for Klemmetsfossen Bru i Folldal som er produsert av oss, og som viser et svært lavt klimagassutslipp.

Les oppgaven her