Om Rennebu-Bjelken

Vi leverer bruer, forspente tre-bjelker og bjelkekonstruksjoner til store og små prosjekter, tradisjonsbygg og kulturminner over hele landet. Vi stiller gjerne opp som rådgiver om det skulle oppstå behov for ny bru eller andre bjelke-prosjekter. Metoden er basert på gamle håndverkstradisjoner der to bjelker med utskårne tenner blir forspent mot hverandre slik at konstruksjonen blir lettere og slankere enn vanlig standard. Altså en Tann-Bjelke. Denne typen bjelker er tidligere brukt i mange historiske bygg, bl.a. på Gamle Bybro for sideveis avstivning. Metoden ble videreutviklet til moderne produksjonsteknikk av sivilingeniør Arne Vaslag.

Rennebu-Bjelken AS ble i 2021 godkjent av Treteknisk Institutt og resertifisert uten anmerkninger sommeren 2022, og innehar i dag samsvarssertifikat for produksjonskontroll for tannbjelken som et sammensatt produkt i klasse 2+.

Vi innehar egenutviklet tilpasset produksjonsutstyr og testutstyr, og besitter databeregningsverktøy for beregning og dimensjonering av bjelker opptil 32m lengde, tilpasset ønsket lastkapasitet, oppspenning og nedbøyning ved påført belastning. Prosjektering av oppspenningen i ferdig bjelke kan lett tilpasses behovet, og overhøyden justeres etter gjeldende krav.

fjellbrua-forsidebilde.jpg

Rennebubjelken er et svært fleksibelt konstruksjonsprodukt. Vi ser at det kan være fordelaktig å bruke Rennebubjelken i bygg og hallkonstruksjoner med behov for lange spenn, dimensjonert for forholdsvis store laster.

Tannbjelker fra Rennebubjelken vil ofte være et fordelaktig valg med tanke på det estetiske, produksjonstid, prosjektets omfang, kort monterings tid, og ikke minst CO2 regnskap med bruk av tre kontra betong og stål.

Vår bedrift er under stadig kontinuerlig utvikling, og vi har gode samarbeidspartnere i fagmiljø og forskning herunder AFRY, Norconsult, Sweco, Rambøll, NTNU og arkitektkontorer.

Vi benytter treverk og materialer i den kvalitet som egner seg best for det enkelte prosjekt i eksempelvis malmfuru, gran, limtre etc. og alt arbeid utføres i beste håndverkstradisjon. Ved behov kan vi benytte håndplukkede materialer, fingerskjøtt for å produsere ensartede bjelker i lange lengder.

Alle bjelker test-belastes til dimensjonerende bruddlast før de forlater våre lokaler. Prosjektering og dokumentasjon utføres i samarbeid med Siv Ing Arne Vaslag AS, Norconsult, AFRY og Sweco.