• Rennebu-Bjelken AS

Gangbru over Svartåa i Trollheimen

Oppdatert: 25. okt. 2019

Isen i Svartåa har tatt mange bruer opp gjennom årene. Denne brua er designet for å unngå midtfundament i elva og tåle de store snømengdene i området.

For å oppnå høyden, er bærebjelkene satt sammen etter "Da Vinci metoden" og står i tillegg på 1,5 meter høye fundament på hver side av elva.


Foto: Cathrine Dahl

Se sending fra byggingen på NRK-Midtnytt

Kunde: Trondheim Turistforening

Bæring: Flammebehandlet forspente tannbjelker

Snølast: 750 kg pr kvm

Totalvekt: 7500kg

Frakt: Fire hiv på ca 1800kg hver

Lengde bru: 24 meter

Bredde gangbane: 1,5 meter

0 visninger

©2019 Rennebu-Bjelken AS.