• Rennebu-Bjelken AS

Untitled

Gang og sykkelbru bygget for Hent entreprenør, levert til Tomset boligområde på Utleira i Trondheim


Bærebjelker i massivt forspent tre er grunnlaget for Rennebu-Bjelken.

Brua blir prefabrikkert på verkstedet. Deretter fraktet til mottaker, løftet på plass med kran og i løpet av 3-4 timer er brua ferdig montert på plassbygd fundament etter mål fra Rennebu-Bjelken AS.


Gangbrua forbinder boligområdet til skolen og barnehagen som ligger på andre siden av en dam. Brua er dimensjonert for brøyting med traktor.

Fin utsikt fra brua

0 visninger

©2019 Rennebu-Bjelken AS.