• Rennebu-Bjelken AS

Rennebu-Bjelken AS leverer ny gangbro over Svorka

Denne brua gir ny og trygg ferdsel for skolebarn over elva, slik at de ikke behøver å ferdes langs hovedveiene.

Brua er laget av heltre, og er dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn.Ny tre-bro på Svorkmo

©2019 Rennebu-Bjelken AS.