©2019 Rennebu-Bjelken AS.

  • Rennebu-Bjelken AS

Gangbru på Malm

Oppdatert: 25. okt. 2019


Dimensjonert for brøytetraktor

Kunde: Linjeterminalen

Dimensjonert for brøytetraktor

13,4m lengde

3m bredde

Stilrent spilerekkeverk


83 visninger