Gangbru over Buhølen i Hommelvik

Rennebu-bjelken A[]S - IMG_1135 (1).JPG

Homla Naturreservat. 16,5 meter lang x 1,2m innvendig bredde. Dimensjonert for stedlig snølast og hesteridning. Bestilt av tiltakshaver Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Malvik kommune.

Montering ved hjelp av innflyvning med Helitrans helikopter med en dyktig pilot som ikke lot seg skremme av  dette utfordrende oppdraget i en trang dal med høye trær. Partner og prosjekterende entreprenør Fossli Maskin stod for fundamenter og uunnværlig samarbeid med samband og praktisk bistand under selve monteringen. Malvik kommune, virksomhet kultur, var også representert med ivrige hender på fritiden sin. Monteringen av brua ble utført i løpet av 1 dag.

Fakta

  • Lengde: 16,5 meter
  • Bredde: 1,2 meter
  • Dimensjonert for stedlig snølast og hesteridning

Hommelvik_3.jpg

Brua erstatter tidligere bru som ble tatt av flommen for ca 10 år siden. Brua er viktig historisk, da den binder sammen stien til Nygaardsvollen, heimplassen til Johan Nygaardsvold. Nygaardsvold benyttet visstnok denne stien på vei til skolen som barn. Stien er rekonstruert etter gammel trase ved hjelp av lokale beboere som kjentmann. 

Rennebu-bjelken A[]S - IMG_1113.JPG

Hommelvik_1.jpg