Gangbru over Svorka

I nærheten av Thamshavnbanen, en jernbanestrekning mellom Løkken Verk og Thamshavn i Orkland kommune.

Gangbro over Svorka

Ny gangbru ble levert og montert av oss over Svorka elv. Denne brua gir ny og trygg ferdsel for skolebarn over elva, slik at de ikke behøver å ferdes langs hovedveiene. Brua er laget av heltre, og er dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn. 

Brua ligger like i nærheten av Thamshavnbanen, en jernbanestrekning mellom Løkken Verk og Thamshavn i Orkland kommune. Banen ble i utgangspunktet bygget for å frakte svovelkis fra Orkla Grube-Aktiebolags gruver i Løkken til utskipingshavnen Thamshavn, men ble også drevet med gods- og persontrafikk. Banen ble åpnet i 1908 og lagt ned i 1974.

Siden 1983 drives banen som museumsjernbane, fra 1987 av Orkla Industrimuseum på Løkken Verk. I starten gikk museumstogene kun mellom Løkken og Svorkmo, men har opp gjennom årene blitt utvidet, og går siden 2002 helt til Bårdshaug. Museumstogmateriellet er i veldig stor grad det originale fra banens driftstid. I museets informasjonssenter på Løkken Verk er det utstillinger om jernbanevirksomheten, og togene kan kjøre direkte til og fra utstillingene. Banen ble fredet i 2013.

Fakta

  • Lengde: 13 meter
  • Heltre
  • Dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn