Gang og sykkelbru på Utleira

Gang og sykkelbru på Utleira

Gang og sykkelbru bygget for Hent entreprenør, levert til Tomset boligområde på Utleira i Trondheim.

Bærebjelker i massivt forspent tre er grunnlaget for Rennebu-Bjelken. 

Brua blir prefabrikkert på verkstedet. Deretter fraktet til mottaker, løftet på plass med kran og i løpet av 3-4 timer er brua ferdig montert på plassbygd fundament etter mål fra Rennebu-Bjelken AS.

gangbru og sykkelbru utleira

Fin utsikt fra brua

gangbru og sykkelbru utleira

gangbru og sykkelbru utleira

gangbru og sykkelbru utleira

gangbru og sykkelbru utleira

Gangbrua forbinder boligområdet til skolen og barnehagen som ligger på andre siden av en dam.
Brua er dimensjonert for brøyting med traktor.

gangbru og sykkelbru utleira