Gangbru levert til Naustådalen

Gangbru levert til Naustådalen

Om du går tur i Trollheimen mellom Trollheimshytta og Kårvatn vil du nå kunne gå over denne vakre brua, også kalt "Eventyrbrua".

Kunden er Trondhjems Turistforening. 

Spennet er på 10 meter.

Slitedekket på brua er ubehandlet malmfuru og det flotte rekkverket er laget av brent og oljet gran.

Monteringen ble gjort med hjelp av helikopter som fløy to hiv på 1000kg hver.

Gangbru levert til Naustådalen

Hvem er det som tramper på min bru?