Gangbru levert til Fåvang

– «Den Høie Bro»

Fåvang2.jpg

Tromsa bru, med tilnavnet "Den Høie Bro", er et gammelt passeringssted for veifarende. Brua er nevnt såvel på 1200-tallet, som av historikere på 1700-tallet. En ny bru ble bygget i 1997. Brua er nevnt i Snorre Sturlassons sagaer, Håkon Håkonssons sagaer og i Edvard Daniel Clarkes beretning fra sin Norgestur i 1791. Clark omtalte brua som en bemerkelsesverdig bru som med stor dristighet var slått over en fryktelig kløft. Brua hadde følgende innskrift: Du reisende som wandrer her betract natturens under. Act noye paa Guds gierninger, du seer dem alle stunder.

Tromsa bru hadde også en viktig plass i 1612 under ferden til Georg Jorgen Sinclair og hans Skottetog, en hær av skotske leiesoldater, under Kalmarkrigen (1611-1613) mellom Danmark-Norge og Sverige. En ny hvelvbru av stein ble planlagt i 1827, men ingen våget å ta på seg oppdraget. I 1860 ble veien lagt om og brustedet lå brakt til 1997 da en ny trebru ble bygget. Fra brua er det 28 meter ned til elveløpet.

Den nye trebrua er dimensjonert for 10 tonns brøytetraktor og tjenestekjøretøy bygget og montert for Ringebu Kommune. Brua er i flammebehandlet forspente tannbjelker og er 23 meter lang og har en gangbanebredde på 3,2 meter. Slitedekke og rekkverk er av impregnert furu.

Fakta

  • Kunde: Ringebu Kommune
  • Bæring: Flammebehandlet forspente tannbjelker
  • Lengde: 23 meter
  • Bredde gangbane: 3,2 meter
  • Slitedekke/rekkverk av impregnert furu
  • Dimensjonert for 10 tonns brøytetraktor og tjenestekjøretøy 

Fåvang3.jpg

Fåvang11.jpg

Fåvang14.jpg

Fåvang10 (1).jpg

Montert lys under bru for å lyse opp og skape "trolsk" stemning.