Gangbru levert til Stavanger

Helårsbru mellom Sandsa og Sandsaosen over elva Fiskåna

Fiksåna2.jpg

Vi har levert 3 gangbruer til Stavanger Turistforenings hytte- og rutenett som dekker store deler av Rogaland og strekker seg inn i nabofylkene. Kjerneområdet er Ryfylkeheiene, med verdensattraksjonene Preikestolen og Kjerag i hver sin ende av Lysefjorden.

Den ene brua levert av oss i Rennebu-Bjelken er ei helårsbru mellom Sandsa og Sandsaosen over elva Fiskåna. Brua er ca. 11 meter lang og med dobbel bredde for snøskuter (1,8 meter). Brua har avtagbart rekkverk i galvanisert stål med dobbel kjetting på begge sider og bærebjelker i lammebehandlet og oljet materiale, slitedekke i malmfuru. 

Fakta

  • Lengde: 11,2 meter
  • Bredde: 1,8 meter
  • Avtakbart rekkverk i galvanisert stål med dobbel kjetting på begge sider
  • Dimensjonert for snølast på 750kg/m2

Fiksåna3.jpg

Fiskåna4.jpg

Turbru til Stavanger Turistforening - Valåna

Valåna bru

Valåna bru

Valåna bru