Enkel gangbro til naturområde

Enkel gangbro til naturområde

Denne broen er produsert for å stå ute hele året. Dette gjør at turområdene kan brukes mer i løpet av et år da vannstand i elven ikke har betydning lenger.

  • Kunde: Bergen og Hordaland Turlag
  • Bæring: Flammebehandlet forspente tannbjelker
  • Totalvekt: 1100 kg
  • Lengde bru: 13,4 meter
  • Bredde gangbane: 1 meter
  • Rekkverket er laget for enkel montering og demontering
  • Slitedekke av ubehandlet malmfuru

gangbro hentes av helikopter