Gangbru over Svartåa i Trollheimen

Isen i Svartåa har tatt mange bruer opp gjennom årene. Denne brua er designet for å unngå midtfundament i elva og tåle de store snømengdene i området.

For å oppnå høyden, er bærebjelkene satt sammen etter "Da Vinci metoden" og står i tillegg på 1,5 meter høye fundament på hver side av elva.

Gangbru over Svartåa i Trollheimen

  • Kunde: Trondheim Turistforening
  • Bæring: Flammebehandlet forspente tannbjelker
  • Snølast: 750 kg pr kvm 
  • Totalvekt: 7500kg
  • Frakt: Fire hiv på ca 1800kg hver
  • Lengde bru: 24 meter
  • Bredde gangbane: 1,5 meter

Se sending fra byggingen på NRK-Midtnytt