Rennebu-Bjelken

Vi produserer tannbjelker for spenn opp til 13 meter.

Tannbjelker kan brukes innen industri, offentlige bygg, skoler, dekkelementer, broer til skogsbilveier og til mønedragere, i det hele tatt til bærende konstruksjoner som krever store spenn. Ta kontakt med oss for tilbud på ditt prosjekt.

Bjelken på toppen av siden er et utsnitt av den originale bjelken som ble laget for hånd. Dagens bjelker blir produsert av datastyrt fres og hydraulisk pressbenk.

Prosjekter

Nyheter

Nyhetsarkiv...