Gangbro over Svorka

Gangbro over Svorka

Denne brua gir ny og trygg ferdsel for skolebarn over elva, slik at de ikke behøver å ferdes langs hovedveiene.

Brua er laget av heltre, og er dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn.