Bjelkebro Orkland

Brua i Orkland er vår lengste produserte bjelke så langt. Det er 6 tanndragere som fungerer som bæring i ei trebru over Skjenaldelva for Orkdal Kommune.

Brua er ei 26,5 meter lang gang- og sykkelbru dimensjonert for brøytetraktor på 10 tonn og snølast. Brua har 3 meter kjørebredde.

Bjelkebro Orkland